Komunikacyjne     Majątkowe     Grupowe     Zdrowotne    Turystyczne

U B E Z P I E C Z E N I A ​2 4

Wybierz i wypełnij formularz pakietu ubezpieczeń majątkowych dla siebie  →

Wybierając ubezpieczenie mieszkania lub domu najlepiej dopasować elementy tych ubezpieczeń do swoich potrzeb uwzględniając poniższe aspekty:

 

 UBEZPIECZENIE 

KOGO

ZABEZPIECZA?

ZAKRES OCHRONNY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie lokalu mieszkalnego/ domu oraz elementów jego wyposażenia

Właściciela mieszkania lub domu jednorodzinnego i letniskowego. Osoby wynajmujące lub najmujące mieszkanie oraz posiadaczy mieszkań spółdzielczych tak własnościowych jak i lokatorskich oraz lokatorów mieszkań administracyjnych   

Mury, ruchomości domowe, elementy stałe mieszkania i domu w tym garażu, piwnic i innych elementów małej architektury od pożaru, eksplozji, implozji, huraganu, deszczu nawalnego, śniegu i lodu, upadku drzew i masztów. Przepięcia. Kradzież z włamaniem itd. w zależności od wybranego wariantu

Dom/budynek w budowie

Właściciela budującego dom  

Pożar, dewastacja murów i elementów stałych

OC - w życiu prywatnym  

Każdego, kto chce się zabezpieczyć przed roszczeniem ze strony osób trzecich z tytułu posiadania mieszkania lub domu oraz najemcy  

Za szkody powstałe w związku z: eksploatacją mieszkania i domu, posiadaniem zwierząt domowych, dodatkowych nieruchomości, uprawianiem sportów amatorskich, użytkowaniem roweru itp.

Ubezpieczenie Ochrony Płatności  

Ochrona obejmuje całkowitą i trwałą niezdolność UBEZPIECZONEGO do pracy oraz utratę przez niego pracy wskutek zdarzenia

Zwrot kosztów użytkowania domu lub mieszkania – w wysokości miesięcznych rachunków związanych z ich użytkowaniem tj. czynsz, prąd, gaz, woda, telewizja, internę przez okres nawet do 6 miesięcy w zależności od zakresu ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW 

Życie i zdrowie wskazanego w umowie UBEZPIECZONEGO, na którego rachunek została zawarta umowa ubezpieczenia

Obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków w postaci śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu

 

27 listopada 2021

Ubezpieczenie Majątkowe - Indywidualnie

Ubezpieczenia majątkowe osób fizycznych to głównie ubezpieczenia domów/mieszkań i ich wyposażenia stałego/ruchomego przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń, a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym, NNW w życiu prywatnym ich lokatorów oraz Assistance.

 

O nas

Dla Firm

Indywidualnie

Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.