Komunikacyjne     Majątkowe     Grupowe     Zdrowotne    Turystyczne

U B E Z P I E C Z E N I A ​2 4

O inne warianty i szczegóły proszę pytać naszych agentów kontaktują się telefonicznie ! →

 

Przy jakim zwodzie istnieje obowiązek posiadania OC z tytułu jego wykonywania?

 

Otóż m.in. w takich zawodach jak:

adwokat, agent ubezpieczeniowy, architekt, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, detektyw, komornik, księgowy, lekarz, notariusz, organizator imprez masowych, pielęgniarka, położna, pośrednik nieruchomości, radca prawny, itd.

 

Osoby wykonujące określone zawody zobligowane są do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC na mocy ustaw lub rozporządzeń dla poszczególnych rodzajów działalności. Dla przykładu w stosunku do agenta ubezpieczeniowego jest to Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

 

27 listopada 2021

OC zawodowe

OC - z tytułu wykonywania zawodu chroni przed skutkami błędnych decyzji w trakcie jego wykonywania. Ewentualne roszczenia o odszkodowania z tytułu tych błędnych decyzji są pokrywane do wysokości sumy ubezpieczenia. Minimalne sumy ubezpieczenia (SU) są różne dla poszczególnych zawodów i wynoszą od kilkudziesięciu tysięcy euro wzwyż do ponad miliona.

O nas

Dla Firm

Indywidualnie

Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.