Komunikacyjne     Majątkowe     Grupowe     Zdrowotne    Turystyczne

U B E Z P I E C Z E N I A ​2 4

O inne warianty i szczegóły proszę pytać naszych agentów kontaktują się telefonicznie !  →

Suma Ubezpieczenia (SU) zależna jest od naszych dochodów uzyskanych z racji wykonywania zawodu czy też specjalizacji wymienionej w umowie ubezpieczenia.

 

W zależności od wykupionego pakietu ubezpieczenia możemy sobie i dla naszej rodziny zabezpieczyć m.in. o elementy poniższego zakresu lub dodatkowo dowolnie rozszerzonego:

 

UBEZPIECZENIE 

KOGO ZABEZPIECZA?

ZAKRES OCHRONNY UBEZPIECZENIA

Całkowita trwała niezdolność do pracy w wykonywanym zawodzie (NW + choroba)

Jednoosobowa działalność gospodarcza. Przychody generowane wyłącznie osobiście  w zawodzie wskazanym w polisie, bez pomocy i innych osób np. współpracowników.

Przykład: Lekarze i pielęgniarki na kontrakcie lub lekarze prowadzący prywatne gabinety, prawnicy, jednoosobowi przedsiębiorcy, menedżerowie na kontraktach menedżerskich.

Etat i um. Cywilnoprawne Przychody generowane wyłącznie osobiście.

Przykład: Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, pracujące na podstawie um. o pracę, um. zleceń lub o dzieło 

Niezdolność do pracy w konkretnym zawodzie / specjalizacji w wyniku NW. Wszystkie choroby z wyjątkiem: psychicznych, umysłowych, depresji i HIV

UMOWY DODATKOWE

Refundacja kosztów przystosowania do życia  

Ubezpieczonego  

Obejmuje m.in. koszt dostosowania mieszkania lub posiadanego samochodu, zakup wózka inwalidzkiego i protez itp.

Trwały uszczerbek na zdrowiu  

 Ubezpieczonego  

Obejmuje inne niż inwalidztwo uszczerbki na zdrowiu np. złamania, skręcenia, naderwania mięśni, poparzenia.

Za pobyt w szpitalu i rekonwalescencji 

Ubezpieczonego 

Wypłata za max. 180 dni pobytu w szpitalu z pominięciem trzech pierwszych dni

Refundacja kosztów medycznych

Ubezpieczonego 

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji niezbędnych z medycznego punktu widzenia po nieszczęśliwym wypadku

Zasiłek pogrzebowy

Uposażonych osób wymienionych w polisie przez ubezpieczonego

Jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego z każdej przyczyny

 

27 listopada 2021

Ubezpieczenie od utraty dochodów

Ubezpieczenie od utraty dochodów w następstwie nieszczęśliwych wypadków (NW) i chorób. Jest to wyjątkowe ubezpieczenie, które ma nas chronić przed nagłą utratą dochodów i płynności finansowej w wyniku NW. Wyjątkowość tego ubezpieczenia polega na tym, że nie dotyczy ono całkowitej niezdolności do pracy w myśl ZUS tylko do wykonywania konkretnego zawodu lub specjalizacji wymienionej w umowie ubezpieczenia, np. chirurg który w wyniku wypadku i urazu ręki nie może wykonywać zabiegów chirurgicznych objęty jest tym ubezpieczeniem, chociaż będzie mógł wykonywać w dalszym ciągu swój zawód w innej specjalizacji medycznej. 

O nas

Dla Firm

Indywidualnie

Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.