Rodzaj nieruchomości
Rok budowy
Metraż
Budynek w stanie budowy
Które piętro / ilość pięter (dotyczy lokali mieszkalnych)
Budynek palny / nie palny
* mury z materiałów niepalnych (beton cegła)
* mury z materiałów palnych (drewno, słoma - budynki ekologiczne, dach pokryty papą)
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica / nr domu / nr lokalu
Liczba osób zamieszkująca dom/mieszkanie
W nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
* zamki z atestem
* zamki wielozastawkowe
* zamki wielopunktowe
* zamek mechaniczno-elektroniczny
* okna z atestem
* kraty
* rolety antywłamaniowe
* okiennice
* drzwi antywłamaniowe
* system alarmowy
* stały nadzór kompleksu przez ochronę 24/dobę
* system alarmowy z grupą interwencyjną
Suma ubezpieczenia ruchomości
Suma ubezpieczenia murów i elementów stałych
Mała architektura (altanki, elementy ogrodzenia - siłowniki, fontanny, systemy nawadniające itp.) - wymienić
Szkodowość z ostatnich 36 miesięcy
Czy nieruchomość znajduje się na terenie powodziowym:
Podać liczbę powodzi od 01.01.2008 r.
Data rozpoczęcia ubezpieczenia
Imię właściciela
Nazwisko właściciela
PESEL właściciela
Telefon kontaktowy
Twój e-mail
Adres do korespondencji
Wybieram Agenta
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci poczty
elektronicznej.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie, informacji handlowo-marketingowych przesyłanych z użyciem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając, jako formę
kontaktu: sms, telefon oraz e-mail.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

UBEZPIECZENIA​24

Komunikacyjne   Majątkowe   Grupowe   Zdrowotne  Turystyczne

Strefa

Agenta

Formularz do wyliczenia i przedstawienia oferty ubezpieczenia majątkowego

Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.