Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rodzaj nieruchomości

Rok budowy

Metraż

Budynek w stanie budowy

Które piętro / ilość pięter (dotyczy lokali mieszkalnych)

Budynek palny / nie palny

* mury z materiałów niepalnych (beton cegła)

* mury z materiałów palnych (drewno, słoma - budynki ekologiczne, dach pokryty papą)

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica / nr domu / nr lokalu

Liczba osób zamieszkująca dom/mieszkanie

W nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

* zamki z atestem

* zamki wielozastawkowe

* zamki wielopunktowe

* zamek mechaniczno-elektroniczny

* okna z atestem

* kraty

* rolety antywłamaniowe

* okiennice

* drzwi antywłamaniowe

* system alarmowy

* stały nadzór kompleksu przez ochronę 24/dobę

* system alarmowy z grupą interwencyjną

Suma ubezpieczenia ruchomości

Suma ubezpieczenia murów i elementów stałych

Mała architektura (altanki, elementy ogrodzenia - siłowniki, fontanny, systemy nawadniające itp.) - wymienić

Szkodowość z ostatnich 36 miesięcy

Czy nieruchomość znajduje się na terenie powodziowym:

Podać liczbę powodzi od 01.01.2008 r.

Data rozpoczęcia ubezpieczenia

Imię właściciela

Nazwisko właściciela

PESEL właściciela

Telefon kontaktowy

Twój e-mail

Adres do korespondencji

Wybieram Agenta

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci poczty
elektronicznej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie, informacji handlowo-marketingowych przesyłanych z użyciem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając, jako formę kontaktu: sms, telefon oraz e-mail.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

UBEZPIECZENIA​24

Komunikacyjne   Majątkowe   Grupowe   Zdrowotne  Turystyczne

Strefa

Agenta

Formularz do wyliczenia i przedstawienia oferty ubezpieczenia majątkowego