Komunikacyjne     Majątkowe     Grupowe     Zdrowotne    Turystyczne

U B E Z P I E C Z E N I A ​2 4

Formularz do wyliczenia i przedstawienia oferty ubezpieczenia majątkowego

Rodzaj nieruchomości

Rok budowy

Metraż

Budynek palny / nie palny

Które piętro / ilość pięter (dotyczy lokali mieszkalnych)

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica / nr domu / nr lokalu

Liczba osób zamieszkująca dom/mieszkanie

W nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

* zamki z atestem

* zamki wielozastawkowe

* zamki wielopunktowe

* zamek mechaniczno-elektroniczny

* okna z atestem

* kraty

* rolety antywłamaniowe

* okiennice

* drzwi antywłamaniowe

* system alarmowy

* stały nadzór kompleksu przez ochronę 24/dobę

* system alarmowy z grupą interwencyjną

Suma ubezpieczenia ruchomości

Suma ubezpieczenia murów i elementów stałych

Mała architektura (altanki, elementy ogrodzenia - siłowniki, fontanny, systemy nawadniające itp.) - wymienić

Szkodowość z ostatnich 36 miesięcy

Czy nieruchomość znajduje się na terenie powodziowym:

Podać liczbę powodzi od 01.01.2008 r.

Data rozpoczęcia ubezpieczenia

Imię właściciela

Nazwisko właściciela

PESEL właściciela

Telefon kontaktowy

Twój e-mail:

Adres do korespondencji:

Wybieram Agenta

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie, informacji handlowo-marketingowych przesyłanych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając, jako formę kontaktu: sms, telefon oraz e-mail.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

O nas

Dla Firm

Indywidualnie

Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.