Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oferta dla Firm

UBEZPIECZENIA​24

Komunikacyjne   Majątkowe   Grupowe   Zdrowotne  Turystyczne

Strefa

Agenta

Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenia Grupowe na Życie

i Zdrowotne

Ochrona Podatkowa Firmy i

Przedsiębiorcy

Ubezpieczenia Komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne. Zapewniają wszechstronną ochronę właścicieli pojazdów prowadzących działalność gospodarczą. Dla przedsiębiorców posiadających kilkanaście pojazdów Towarzystwa Ubezpieczeniowe proponują tzw. ubezpieczenia flotowe

To kompleks trzech niezależnych ubezpieczeń "Doradca", „Podatnik” i „Skarbowy” chroniących firmę jego zarząd, właścicieli, dyrektorów finansowych i księgowych a także minimalizujących skutki ryzyka procesów podatkowy w przypadku kontroli organów finansowych.

Grupowe Ubezpieczenie na Życie - zabezpiecza Pracodawcę, Pracownika i jego Rodzinę.  Świadczenie wypłacane jest w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, tj.: śmierć ubezpieczonego Pracownika, jego nagła choroba lub nieszczęśliwy wypadek, bądź strata członka najbliższej rodziny i świadczenia w przypadku narodzin dziecka w zależności od wybranej opcji w poszczególnych TU.

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne - to ewidentne korzyści dla Pracodawcy i Pracownika.

Ubezpieczenia majątkowe osób prowadzących działalność gospodarczą tak fizycznych jak i prawnych to głównie ubezpieczenia budynków, lokali i znajdującego się w nich mienianakładów inwestycyjnych, środków obrotowych oraz maszyn i urządzeń przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń.