Komunikacyjne     Majątkowe     Grupowe     Zdrowotne    Turystyczne

U B E Z P I E C Z E N I A ​2 4

Ubezpieczenia komunikacyjne. Oferowane ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają wszechstronną ochronę właścicieli pojazdów prowadzących działalność gospodarczą. Dla przedsiębiorców posiadających kilkanaście pojazdów Towarzystwa Ubezpieczeniowe proponują tzw. ubezpieczenia flotowe. Ubezpieczenia te charakteryzują się jedna polisą zbiorczą na wszystkie pojazdy i zapewniają
Ubezpieczenia majątkowe osób prowadzących działalność gospodarczą tak fizycznych, jak i prawnych to głównie ubezpieczenia budynków, lokali i znajdującego się w nich mienia, nakładów inwestycyjnych, środków obrotowych oraz maszyn i urządzeń przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń, a stanowiących
Grupowe Ubezpieczenie na Życie w swoim głównym założeniu ma zabezpieczyć Pracodawcę, Pracownika i jego Rodzinę.  Świadczenie wypłacane jest w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, tj.: śmierć ubezpieczonego Pracownika, jego nagła choroba lub nieszczęśliwy wypadek, bądź strata członka
Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne – To ewidentne korzyści dla Pracodawcy i Pracownika. Korzyści dla pracodawcy to: kompleksowa obsługa w zakresie medycyny pracy, oprawa stanu zdrowia pracowników, a w przypadku choroby szybszy powrót do zdrowia oraz zmniejszenie absencji
Ochrona Podatkowa Firmy i Przedsiębiorcy – to kompleks trzech niezależnych ubezpieczeń "Doradca", „Podatnik” i „Skarbowy” chroniących firmę jego zarząd, właścicieli, dyrektorów finansowych i księgowych a także minimalizujących skutki ryzyka procesów podatkowy w przypadku kontroli organów finansowych.

Oferta dla Firm

O nas

Dla Firm

Indywidualnie

Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.