Komunikacyjne     Majątkowe     Grupowe     Zdrowotne    Turystyczne

U B E Z P I E C Z E N I A ​2 4

O inne warianty i szczegóły proszę pytać naszych agentów kontaktując się telefonicznie !   →

Korzyści dla Pracownika to: poczucie bezpieczeństwa i komfort szybkiego leczenia, szybki i wygodny dostęp do nowoczesnej medycyny, swoboda wyboru placówki medycznej, brak karencji na świadczenia,  szeroka gama specjalistów oraz badań diagnostycznych, możliwość ubezpieczenia członków rodziny (małżonków, dzieci).

 

W zależności od wykupionego pakietu możemy Pracownikowi i jego rodzinie zabezpieczyć m.in. poniższy zakres świadczeń medycznych:

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA

PROPONOWANY ZAKRES

Badania medycyny pracy

Jako opcja obejmuje m.in.: – badania wstępne, kontrolne i okresowe, wizytacja stanowisk pracy, poradnictwo w stosunku do osób cierpiących na choroby, zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą, analizy stanu zdrowia pracowników, wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia lub niezdolności do pracy oraz pozostałe świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań, lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy

Konsultacje lekarskie, bez skierowania, niezależnie od stopnia naukowego lekarza

Konsultację lekarza internisty, lekarza rodzinnego, pediatry – przeważnie 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia, natomiast 1-5 dni do pozostałych specjalistów tj. chirurg, okulista, dermatolog, laryngolog, ginekolog, ginekolog-położnik, kardiolog, urolog, chirurg dziecięcy, laryngolog dziecięcy, kardiolog dziecięcy, urolog dziecięcy, ortopeda, pulmonolog, neurolog, alergolog, gastrolog, diabetolog, endokrynolog, ginekolog-endokrynolog, reumatolog, nefrolog, hematolog, onkolog, neurolog dziecięcy, onkolog dziecięcy, hematolog dziecięcy itp.

Badania diagnostyczne

EKG, USG, RTG, morfologia krwi z rozmazem, badanie moczu – badanie ogólne, badanie kału na krew utajoną, posiew w kierunku bakterii tlenowych, pobranie i wykonanie wymazu cytologicznego itp.

Specjalistyczne badania diagnostyczne

Hematologiczne, biochemiczne, hormonalne, immunologiczne, serologiczne, mikologiczne, markery nowotworowe

Asisstance medyczne

Dotyczy zdarzeń związanych z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem oraz śmiercią osoby bliskiej ubezpieczonego: Wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego, opieka domowa po leczeniu w szpitalu, transport do/z zakładu opieki zdrowotnej, zakwaterowanie na czas rekonwalescencji, psycholog, rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny, dostarczenie lekarstw, przekazywanie pilnych wiadomości, osobisty asystent medyczny.

Szczepienia

Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie wykonywane w placówce medycznej przez personel pielęgniarski na podstawie skierowania lekarza

Zabiegi ambulatoryjne

Zabiegi chirurgiczne, okulistyczne, otolaryngologiczne, urologiczne, alergologiczne itp.

Wizyty domowe

Wizyty domowe lekarza internisty, pediatry oraz medycyny rodzinnej

Rehabilitacja

Na daną jednostkę chorobową lub okolice ciała przysługuje prawo do kilkudziesięciu zabiegów w roku ubezpieczeniowym. Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są na zlecenie lekarza

 

27 listopada 2021

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne – To ewidentne korzyści dla Pracodawcy i Pracownika.

Korzyści dla pracodawcy to: kompleksowa obsługa w zakresie medycyny pracy, oprawa stanu zdrowia pracowników, a w przypadku choroby szybszy powrót do zdrowia oraz zmniejszenie absencji chorobowej pracowników.

Ubezpieczenie zdrowotne dofinansowane przez Pracodawcę jest kosztem uzyskania przychodu.

O nas

Dla Firm

Indywidualnie

Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.