Komunikacyjne     Majątkowe     Grupowe     Zdrowotne    Turystyczne

U B E Z P I E C Z E N I A ​2 4

Oferta dla Klienta Indywidualnego

Będąc uczestnikiem ruchu na wiele nieszczęśliwych zdarzeń nie masz wpływu, ale ich negatywne skutki, zwłaszcza finansowe, możesz znacznie ograniczyć do niezbędnego minimum dzięki ubezpieczeniom komunikacyjnym oferowanym przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Oferowane ubezpieczenia zapewniają wszechstronną ochronę.
Ubezpieczenia majątkowe osób fizycznych to głównie ubezpieczenia domów/mieszkań i ich wyposażenia stałego/ruchomego przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń, a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym, NNW w życiu prywatnym ich lokatorów oraz Assistance.
Ubezpieczenie „Na Życie” w swoim głównym założeniu ma zapewnić ochronę najbliższych na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Jednakże w większości oferowanych polis, jest to ubezpieczenie dodatkowo poszerzone o funkcje ochronne dla osoby ubezpieczonej i najbliższej rodziny (dostarczane
kupując prywatną opiekę medyczną każdy Ubezpieczony otrzymuje Kartę Ubezpieczenia od danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, która jest kluczem dostępu do świadczeń medycznych w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia. Jest to wygodny dostęp do kompleksowych prywatnych usług medycznych na najwyższym
Ubezpieczenie turystyczne w podróży jest doskonałym zabezpieczeniem na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – zachorowania, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu a wykupione OC w ramach tych ubezpieczeń chroni nas przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich poszkodowanych przez nas
Ubezpieczenie od utraty dochodów w następstwie nieszczęśliwych wypadków (NW) i chorób. Jest to wyjątkowe ubezpieczenie, które ma nas chronić przed nagłą utratą dochodów i płynności finansowej w wyniku NW. Wyjątkowość tego ubezpieczenia polega na tym, że
OC - z tytułu wykonywania zawodu chroni przed skutkami błędnych decyzji w trakcie jego wykonywania. Ewentualne roszczenia o odszkodowania z tytułu tych błędnych decyzji są pokrywane do wysokości sumy ubezpieczenia. Minimalne sumy ubezpieczenia (SU) są różne

O nas

Dla Firm

Indywidualnie

Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.