Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oferta dla Klienta Indywidualnego

UBEZPIECZENIA​24

Komunikacyjne   Majątkowe   Grupowe   Zdrowotne  Turystyczne

Strefa

Agenta

Ubezpieczenia Komunikacyjne

Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenia "Na Życie"

Ubezpieczenia Zdrowotne

Ubezpieczenia Turystyczne

OC - Zawodowe

i Ubezpieczenie od Utraty Dochodu

Będąc uczestnikiem ruchu na wiele nieszczęśliwych zdarzeń nie masz wpływu, ale ich negatywne skutki, zwłaszcza finansowe, możesz znacznie ograniczyć do niezbędnego minimum dzięki ubezpieczeniom komunikacyjnym oferowanym przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Oferowane ubezpieczenia zapewniają wszechstronną ochronę.

W swoim głównym założeniu mają zapewnić ochronę najbliższych na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Jednakże w większości oferowanych polis jest to ubezpieczenie dodatkowo poszerzone o funkcje ochronne dla osoby ubezpieczonej i najbliższej rodziny.

W podróży jest doskonałym zabezpieczeniem na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń –  zachorowania, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu a wykupione OC w ramach tych ubezpieczeń chroni nas przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich poszkodowanych przez nas w trakcie tych podróży po Europie i całym świecie.

OC - zawodowe chroni przed skutkami błędnych decyzji w trakcie jego wykonywania. Ewentualne roszczenia o odszkodowania z tytułu tych błędnych decyzji są pokrywane do wysokości sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od Utraty Dochodów w następstwie nieszczęśliwych wypadków (NW) i chorób chroni nas przed nagłą utratą dochodów i płynności finansowej w wyniku NW.

Wykupując prywatną opiekę medyczną każdy Ubezpieczony otrzymuje Kartę Ubezpieczenia od danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, która jest kluczem dostępu do świadczeń medycznych w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia. Jest to wygodny dostęp do kompleksowych prywatnych usług medycznych na najwyższym poziomie.

Ubezpieczenia majątkowe osób fizycznych to głównie ubezpieczenia domów/mieszkań i ich wyposażenia stałego/ruchomego przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń, a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym, NNW w życiu prywatnym ich lokatorów oraz As.