Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ubezpieczenie Zdrowotne

UBEZPIECZENIA​24

Komunikacyjne   Majątkowe   Grupowe   Zdrowotne  Turystyczne

Strefa

Agenta

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Wykupując prywatną opiekę medyczną każdy Ubezpieczony otrzymuje Kartę Ubezpieczenia od danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, która jest kluczem dostępu do świadczeń medycznych w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia. Jest to wygodny dostęp do kompleksowych prywatnych usług medycznych na najwyższym poziomie w placówkach na terenie całej Polski. Proponowany zakres świadczeń gwarantuje opiekę medyczną w szybkim czasie bez zbędnych kolejek.

 

W zależności od wykupionego pakietu możemy sobie i dla naszej rodziny zabezpieczyć m.in. poniższy zakres świadczeń medycznych:

 RODZAJ ŚWIADCZENIA

PROPONOWANY ZAKRES

Konsultacje lekarskie, bez skierowania, niezależnie od stopnia naukowego lekarza

Konsultację lekarza internisty, lekarza rodzinnego, pediatry – przeważnie 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia, natomiast 1-5 dni do pozostałych specjalistów tj. chirurg, okulista, dermatolog, laryngolog, ginekolog, ginekolog-położnik, kardiolog, urolog, chirurg dziecięcy, laryngolog dziecięcy, kardiolog dziecięcy, urolog dziecięcy, ortopeda, pulmonolog, neurolog, alergolog, gastrolog, diabetolog, endokrynolog, ginekolog-endokrynolog, reumatolog, nefrolog, hematolog, onkolog, neurolog dziecięcy, onkolog dziecięcy, hematolog dziecięcy itp.

Badania diagnostyczne

EKG, USG, RTG, morfologia krwi z rozmazem, badanie moczu – badanie ogólne, badanie kału na krew utajoną, posiew w kierunku bakterii tlenowych, pobranie i wykonanie wymazu cytologicznego itp.

Specjalistyczne badania diagnostyczne

Hematologiczne, biochemiczne, hormonalne, immunologiczne, serologiczne, mikologiczne, markery nowotworowe

Asisstance medyczne

Dotyczy zdarzeń związanych z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem oraz śmiercią osoby bliskiej ubezpieczonego: Wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego, opieka domowa po leczeniu w szpitalu, transport do/z zakładu opieki zdrowotnej, zakwaterowanie na czas rekonwalescencji, psycholog, rehabilitacja i sprzęt rehabilitacyjny, dostarczenie lekarstw, przekazywanie pilnych wiadomości, osobisty asystent medyczny.

Szczepienia

Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie wykonywane w placówce medycznej przez personel pielęgniarski na podstawie skierowania lekarza

Zabiegi ambulatoryjne

Zabiegi chirurgiczne, okulistyczne, otolaryngologiczne, urologiczne, alergologiczne itp.

Wizyty domowe

Wizyty domowe lekarza internisty, pediatry oraz medycyny rodzinnej

Rehabilitacja

Na daną jednostkę chorobową lub okolice ciała przysługuje prawo do kilkudziesięciu zabiegów w roku ubezpieczeniowym. Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są na zlecenie lekarza

O inne warianty i szczegóły proszę pytać naszych agentów kontaktując się telefonicznie !