Copyright  2016 IMPOL Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ubezpieczenie Majątkowe - Indywidualnie

UBEZPIECZENIA​24

Komunikacyjne   Majątkowe   Grupowe   Zdrowotne  Turystyczne

Strefa

Agenta

Ubezpieczenia majątkowe osób fizycznych to głównie ubezpieczenia domów/mieszkań i ich wyposażenia stałego/ruchomego przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń, a także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym, NNW w życiu prywatnym ich lokatorów oraz As.

 

 

Wybierając ubezpieczenie mieszkania lub domu najlepiej dopasować elementy tych ubezpieczeń do swoich potrzeb uwzględniając poniższe aspekty:

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 UBEZPIECZENIE 

KOGO ZABEZPIECZA?

ZAKRES OCHRONNY UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie lokalu mieszkalnego/domu oraz elementów jego wyposażenia

Właściciela mieszkania lub domu jednorodzinnego i letniskowego. Osoby wynajmujące lub najmujące mieszkanie oraz posiadaczy mieszkań spółdzielczych tak własnościowych jak i lokatorskich oraz lokatorów mieszkań administracyjnych   

Mury, ruchomości domowe, elementy stałe mieszkania i domu w tym garażu, piwnic i innych elementów małej architektury od pożaru, eksplozji, implozji, huraganu, deszczu nawalnego, śniegu i lodu, upadku drzew i masztów. Przepięcia. Kradzież z włamaniem itd. w zależności od wybranego wariantu

Dom/budynek w budowie

Właściciela budującego dom  

Pożar, dewastacja murów i elementów stałych

OC - w życiu prywatnym  

Każdego, kto chce się zabezpieczyć przed roszczeniem ze strony osób trzecich z tytułu posiadania mieszkania lub domu oraz najemcy  

Za szkody powstałe w związku z: eksploatacją mieszkania i domu, posiadaniem zwierząt domowych, dodatkowych nieruchomości, uprawianiem sportów amatorskich, użytkowaniem roweru itp.

Ubezpieczenie Ochrony Płatności  

Ochrona obejmuje całkowitą i trwałą niezdolność UBEZPIECZONEGO do pracy oraz utratę przez niego pracy wskutek zdarzenia

Zwrot kosztów użytkowania domu lub mieszkania – w wysokości miesięcznych rachunków związanych z ich użytkowaniem tj. czynsz, prąd, gaz, woda, telewizja, internę przez okres nawet do 6 miesięcy w zależności od zakresu ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW 

Życie i zdrowie wskazanego w umowie UBEZPIECZONEGO, na którego rachunek została zawarta umowa ubezpieczenia

Obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków w postaci śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu

Wybierz i wypełnij formularz pakietu ubezpieczeń majątkowych dla siebie